1401

گزارش ساخت و سازهای غیرمجاز (تخلفات ساختمانی):

 

در اجرای ماده 100 قانون شهرداری، معاونت شهرسازی پس از طی مراحل قانونی نسبت به صدور پروانه ساختمانی، مجوز دیوارکشی و پاسخ استعلامات از سایر ادارات اقدام می کنند و براساس همین ماده قانونی شهرداری از ساخت و سازهای غیرقانونی جلوگیری به عمل آورده و پرونده متخلفین را به کمیسیون ماده صد ارسال می کند.

در این ارتباط، از شهروندان محترم انتظار دارد تا در صورتی که تمایل به احداث ساختمان و یا دیوارکشی باغات و اراضی خود دارند، قبل از هرگونه اقدامی به واحد شهرسازی واقع در ساختمان مرکزی شهرداری مراجعه و ضمن تشکیل پرونده، مجوز لازم اخذ نمایند در غیر اینصورت کمیسیون ماده صد حسب مورد نسبت به صدور رأی تخریب و یا جریمه مبادرت و شهرداری تا قبل از تعیین تکلیف ملک مورد نظر و اجرای رأی کمیسیون، امکان پاسخگوئی به استعلامات، گواهی پایان ساخت و سرویس دهی را نخواهد داشت و موجب اتلاف وقت و هزینه شهرداری و متقاضی خواهد شد.

«مردم عزیز می توانند هرگونه گزارش خود را از تخلفات احتمالی در زمینه ساخت و ساز در فرم ذیل وارد تا پس از بررسی، اقدام لازم قانونی صورت پذیرد.»

*توجه: تکمیل نمودن موارد ستاره دار الزامی می باشد.


   ارسال گزارش ساخت و ساز غیر مجاز
نام شهر
نام
نام خانوادگی
کد ملی
شماره تلفن همراه
* توضیحات
 
آپلود تصویر


* کد پیگیری :