1401

ارسال گزارش تخلفات به شهردار:

 

در این بخش این امکان برای مردم عزیز فراهم شده تا گزارش تخلفات و انتقادهای احتمالی، مستقیم به اطلاع شهردار صدرا برسد. دراین بخش گزارشات مستقیم توسط شهردار صدرا مشاهده و دستورات با سرعت لازم صادر می گردد.

کلیه مردم عزیز ساکن شهر صدرا می توانند با استفاده از این بخش از سایت شهرداری، هرگونه تخلف مربوط به شهر و شهرداری را اعلام فرمایند تا مورد رسیدگی قرا گیرد.


   ارسال گزارش تخلفات به شهردار
* نام
 
* نام خانوادگی
 
* کد ملی
 
* شماره تلفن همراه
 
* متن
 
آپلود تصویر


* کد پیگیری :