فرم ثبت ایده

بخش ایده های پیشنهادی:

شهرداری صدرا در نظر دارد تا در جهت ارتقاء سطح عملکرد شهرداری اقدام به گردآوری و استفاده از ایده های شهروندان محترم و مشارکت آنان در تصمیم گیری های شهری نماید. بنابراین از کلیه عزیزان دعوت می گردد تا کلیه ایده های کاربردی خود را که هر یک به نحوی به شرح وظایف شهرداری مرتبط می گردند در قالب فرم و فرآیند ذیل ارسال تا پس از بررسی توسط کارشناسان خبره در عمل بکار گرفته شوند.

الف) تعاریف:

  • ایده: ایده یک طرح ذهنی است که می تواند در عمل به حل مشکل یا برآورده کردن نیازی بیانجامد. بعضی از ایده ها به دلایل مختلف در عمل بکار گرفته نمی شوند.
  • خلاقیت: عبارتست از توانایی ارائه یک ایده جدید.
  • نوآوری: بکار بستن ایده ها در عمل است.
  • اختراع: بکارگیری ایده ها در صنعت می باشد.

 

ب)نکته اساسی خلاقیت:

اداوردو دی بونو، از بنیان گذاران خلاقیت، اعتقاد دارد که هرکسی با هر شرایطی و هر میزان تجربه و تحصیلات می تواند با ارائه ایده های خود به حل مسائل، مشکلات و رفع نیازها بپردازد.

 

حوزه ایده فرهنگی پیشنهادی

برنامه : اگر ایده پیشنهادی شما در قالب اجرای یک برنامه فرهنگی جهت بهبود یک امر، یا حل یک مشکل به روش فرهنگی است این گزینه را انتخاب فرمائید.

 

محصولات : اگر ایده شما مربوط به تولید یک محصول فرهنگی است این بخش را انتخاب فرمائید.

 

خدمات مستمر : اگر ایده شما مربوط به ارائه خدماتی جدید در بخش‌های گوناگون این سازمان مانند کتابخانه ها و فرهنگسراها است این گزینه را انتخاب فرمائید.

 

مدیریتی/سازمانی : اگر ایده و یا طرحی جهت بهبود عملکرد و یا اصلاح فرایندهای موجود در سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری صدرا و مراکز وابسته به آن همچون فرهنگسراها، مساجد و کتابخانه ها و سایر قسمت های شهرداری دارید، این گزینه را انتخاب فرمائید.


* نام
 
* نام خانوادگی
 
* کد ملی
 
* شماره تلفن همراه
 
شماره تلفن ثابت
پست الکترونیک
* ایده پیشنهادی در چه حوزه ای می باشد ؟
 
* عنوان پیشنهادی
 
* توضیحات
 
* نتیجه مورد انتظار
 
آپلود فایل


* کد پیگیری :