سه‌شنبه, 19 فروردين 1399
رو عنوان : استعلام بها ء
عنوان : همسطح سازی و بهسازی پیاده رو ها و گذرگاههای عابر پیاده ، ترمیم تك لبه و جداول و احداث آبراه شهر صدرا
تاريخ :
 ۱۳۹۸/۱۰/۰۴ 
     شهرداری صدرا در نظر دارد برابر تقاضای شماره ب/د 20539/98 ش.ص مورخه 98/8/23 ( تجدید استعلام بهاء شماره د ب /20778 /98 ش ص مورخ 98/9/11 ) نسبت به اجرای مورد ذیل-  همسطح سازی و بهسازی پیاده رو ها و گذرگاههای عابر پیاده ، ترمیم تک لبه و جداول و احداث آبراه  شهر صدرا ( طبق فهرست بهای ابنیه سال  98 به پیوست  و دیتایل اجرایی و آدرس مکان های اجرایی ( طبق فهرست بهای ابنیه  سال  98 به پیوست)  تا سقف معاملات متوسط  اقدام نماید،لذا قیمت پیشنهادی خود را مرقوم و ظرف مدت 10 روز به امور مالی تحویل نمایید.فرم استعلام نیز در فایل الحاقی موجود می باشد.
بازگشت      فايل الحاقي      چاپ چاپ         
 

پورتال شهرداری صدرا

DOURAN Portal V4.0.0.0

V4.0.0.0