سه‌شنبه, 19 فروردين 1399
عنوان : شهردار صدرا: ساماندهی دستفروشان از مطالبات ساكنان شهر جدید صدرا است
تاريخ :
 ۱۳۹۸/۰۴/۲۶ 

توقف خودروهای فروشندگان سیار مواد غذایی در حاشیه
معابر مختلف شهری و بین شهری، یکی از عوامل مؤثر
بر کاهش شاخصهای کیفی ترافیک محسوب میشود،
معضلی که علاوه بر ایمنی تردد، ناامنی، تهدید امنیت غذایی
و بهداشت عمومی را به دنبال داشته است.
توقف خودروهای عرضه کنندگان میوه و ترهبار در نقاط
مختلف شهرستان شیراز خصوصاً معابر ورودی شهرهایی
نظیر صدرا، مدتهاست به عنوان یکی از معضلات مطرح
بوده و تلاش برای رفع این معضل و ساماندهی این
فروشندگان سیار، از مطالبات مردم خصوصا ساکنان شهر
جدید صدرا بوده است.
* شاهد افزایش شکایتهای مردمی از دستفروشان و
خودروهای عرضه کننده موادغذایی در ورودی این شهر
هستیم
شهردار شهر جدید صدرا در این خصوص گفت: شاهد
افزایش شکایتهای مردمی از دستفروشان و خودروهای
عرضه کننده موادغذایی در ورودی این شهر هستیم.
مهندس عباس ملکزاده بیشترین موضوع شکایات را مربوط
به اشغال سطحی از معبر سواره، تولید زباله، تأثیر بر زیبایی
شهری، تشدید ترافیک عبوری، تأثیر بر کسب واحدهای
صنفی دارای پروانه و ... دانست و گفت: فروشندگان دوره
گرد و دستفروشان معمولا عوارض و مالیات به عنوان حقوق
قانونی را پرداخت نکرده و بعضا مرتکب کم فروشی و عرضه
اجناس با کیفیت نامناسب هم میشوند.
مهندس ملک زاده با یادآوری اینکه شهرداری صدرا
براساس قانون تذکرات و اخطارهای شفاهی و کتبی را
به دستفروشان و خودروهای عرضه کننده مواد غذایی و
دیگر محصولات، داده است، افزود: علیرغم تذکرات مکرر
شهرداری صدرا، این افراد توجه نکرده و بعضا با مأموران
سد معبر شهرداری و نیروی انتظامی هم درگیر شدهاند.
* متأسفانه در برخی موارد دستفروشان اقدام به ضرب و
شتم مأموران شهرداری و کلانتری صدرا کردهاند
وی با رد شایعاتی مبنی بر وقوع حادثه برای یکی از
دستفروشان به دلیل درگیری با مأموران سد معبر، گفت:
متأسفانه در برخی موارد دستفروشان اقدام به ضرب و
شتم مأموران شهرداری و کلانتری صدرا کردهاند؛ در یکی از
این موارد، حدود یکماه قبل یکی از مأموران کلانتری صدرا
مضروب و به شدت مجروح و مصدوم شد.
شهردار صدرا ادامه داد: این مأمور نیروی انتظامی بعد از
بهبود و ترخیص از بیمارستان دیگر قادر به انجام وظیفه
خود نیست.
مهندس ملکزاده ادامه داد: با توجه به تمام این آسیبها و
با همکاری شورا و سایر دستگاههای مرتبط، مجوز تأسیس
بازارچهای برای استفرار دستفروشان تأیید شد، اما علیرغم
ابلاغ به این افراد، فعالان این بخش همچنان مقاومت کرده
و از این اقدام قانونی استقبال نکردهاند.
شهردار صدرا با بیان اینکه با حکم دادستانی و همراهی
نیروی انتظامی از حضور دستفروشان در معابر ممانعت شده
است، گفت: دستفروشان برای حضور و استقرار در این
بازارچه باید شرایطی را نظیر عرضه کالا با 30 درصد کمتر
از قیمت بازار و سایر قوانین مرتبط با صنوف را رعایت کنند.
* دستفروشان برای استقرار در این بازارچه باید مبلغ
ناچیزی را پرداخت کنند
ملکزاده با یادآوری اینکه بعد از جمعآوری دستفروشان،
استقبال برای حضور در بازارچه افزایش داشته است، گفت:
دستفروشان برای استقرار در این بازارچه باید مبلغ ناچیزی
را پرداخت کنند که صرف هزینه هایی نظیر نظارت، نگهبانی،
جمعآوری زباله و ... خواهد شد.
او با بیان اینکه شهرداری صدرا در محدوده این شهر جدید
زمینی با کاربری مناسب برای اختصاص به بازارچه در اختیار
ندارد، گفت: اغلب زمین های دو طرف ورودی صدرا )بولوار
خلیج فارس( مالک خصوصی داشته یا متعلق به شرکت
عمران صدرا بوده که قبلا برای عبور خط آهن، تملک شده
است.
ملکزاده گفت: اراضی متعلق به شهرداری صدرا عموما دارای کاربری فضای سبز و پارک است و نمی توان از آن
برای ایجاد بازارچه استفاده کرد.
* اغذیهفروشان با مجوز بهداشت ساماندهی میشوند
شهردار صدرا در خصوص ساماندهی اغذیه فروشان این
شهر جدید هم گفت: با توجه به تذکرات اداره بهداشت،
با هماهنگی نیروی انتظامی، از فعالیت دستفروشانی که به
عرضه اغذیه گرم و سرد مشغول بودند، ممانعت شده است.
مهندس ملکزاده فعالیت اغذیه فروشان در کنار خیابان
و معابر را مغایر اصول بهداشتی و تضییع کننده حقوق
شهروندی دانست و گفت: این نوع فعالیت اگر بدون رعایت
اصول بهداشتی انجام شود، تهدیدی جدی برای سلامت
مردم محسوب میشود.
وی با بیان اینکه ساماندهی اغذیه فروشان با مجوز
بهداشت امکانپذیر است، گفت: با تأیید و صدور مجوز از
طرف بهداشت مکانی برای این افراد در نظر گرفته خواهد
شد، اما تاکنون هیچ گونه مجوزی برای ساماندهی آنها صادر
نشده است.
شهردار صدرا با اشاره به اینکه شهرداری با حکم دادستانی
از حضور اغذیه فروشانی که با استفاده از خودرو اقدام به
طبخ و فروش خوراکی میکنند جلوگیری میکند، گفت:
نیروی انتظامی هم در این ارتباط وظیفهای را عهدهدار است
و میتواند خودروهای متخلف را توقیف کند.
بازگشت           چاپ چاپ         
 

پورتال شهرداری صدرا

DOURAN Portal V4.0.0.0

V4.0.0.0