چهارشنبه, 1 آبان 1398
رو عنوان : با تفاهم شهرداری صدرا و سازمان اتوبوسرانی شیراز
عنوان : اتوبوس های شیراز به صدرا میرسند
تاريخ :
 ۱۳۹۷/۰۹/۲۷ 


بازگشت           چاپ چاپ         
 

پورتال شهرداری صدرا

DOURAN Portal V4.0.0.0

V4.0.0.0